NEB

(Non Energy Benefits) img
Værktøj til fastlæggelse af sideeffekter ved energispareprojekter

Om værktøjetVærktøjet præsenteret her på hjemmesiden er udviklet af AURA, Teknologisk Institut og Ea Energianalyse i perioden 2012-2013 med støtte fra Elforsk. Metoden til at værdisætte sideeffekter af energispareprojekter er testet på 5 virksomheder. En beskrivelse af disse energispareprojekter og oplevede sideeffekter kan findes under fanebladet ”Eksempler”.

Værktøjet henvender sig primært til energirådgivere og andre rådgivere, som beskæftiger sig med energieffektiviseringsprojekter i industri, handel og service.

Har du lyst til at læse mere om NEB, så kunne nedenstående måske have din interesse:


· Læs brugervejledningen: Brugervejledning

· Læs guidelinen: Guideline

· Afrapportering ELFORSK…..pdf: Rapport om NEB-projektet

· Folder Dansk Energi.pdf: Folder om NEB-projektet

· NEB preæsentation.pdf: Præsentation om NEB-projektet

· Nebtool infographic (DK).jpeg: NEB kort fortalt

· Interviewguide: PDF    Word

· Visuelle hjælpemidler ved interview: PDF