NEB

(Non Energy Benefits) img
Værktøj til fastlæggelse af sideeffekter ved energispareprojekter

Introduktion til NEB værktøjet


Energispareprojekter medfører ofte sideffekter ud over selve energibesparelsen. Disse sideeffekter kan have en væsentlig værdi og endda langt overstige værdien af besparelsen på energiregningen.
Sideeffekterne omtales også som ”non energy benefits”, forkortet til NEB.

En sideeffekt af et energispareprojekt kan fx. være bedre indeklima – og dermed større velbefindende og færre sygedage.
Målet med dette værktøj er at synliggøre sideeffekter af energispareprojekter og værdisætte disse i forhold til energibesparelsen. Derved bliver det muligt at inddrage værdien af sideffekter i vurderingen af den samlede nytte af et energispareprojekt til gensidig gavn for energirådgivere og deres kunder.

Værktøjet blev lanceret i 2014 med 5 case eksempler. Jo flere projekter der lægges ind i Web-værktøjets database, jo større sammenligningsgrundlag vil der være. Er der mange ens projekter i virksomheder af samme type, vil det være muligt at udlede noget mere generelt om størrelsen af sideeffekterne.

Vi opfordrer derfor til, at du indtaster information om dine energispareprojekter i databasen.

Sagsbiblioteket og eksempelsamlingen kan give inspiration til hvilke sideffekter andre har fundet.


Du kan komme hurtigt i gang ved at klikke her eller i menuen på Sagsbibliotek.


God fornøjelse!
ELforsk AURA Teknologisk Institut EA energianalyse